Melodiregister Trebards Sångbok
1/6

För att kunna se på och skriva ut detta måste man först ladda ner och installera min True-type font MicroSong. Eventuellt måste man även starta om sin browser, så den hittar den nya fonten.

Grundprinciperna är följande:

Korta toner Långa toner Dur Moll
hgfds HGFDS qHFS wHFS
2-, 3-, 4-, 6-takt Första grundtonen
2 3 4 6 VHO (oktaver)

Dessa noter är konstruerade så att en sångare som redan kan sången kan få hjälp med de första tonerna. En oinvigd kan dock inte hoppas lära sig något, utan måste festa sig till denna kunskap.

Amanda Lundbom
Helan gick, Tjugotre
q4HFFSeSOSFeSssDggeSSFH DAAAeDAAAeDAOAeASSOeS
Auld lang syne
Auld lang syne, Sista punschvisan
q4LeHjHFeGhGfgeHhFSeAaeSfFHeGhGfgeHkKLeH
Baloos sång
Raggsång
q4lkheFgfghheghghghklehlhfa saseAsasfheghghahhg
Bamse
Bamse, Jag ska festa
q4LHGAeSdFgHLeKHLFeGhJhG FfFfFfFfeGgGgGgGg
Barndomshemmet
Sädesfälten
q4xzellllkjhkeHLhgefsfhghgfeG hgeffffggggeHK

Bei mir bist du schön
Bär ner mig till sjön
w4leFghFleFghF hgfeDhDfgheFhFhgfeDhDfgheSSS Blueberry Hill
Vi fuktar strupen
q4HFSeoAadhaeSaasfeGaasfeH sgfdeSaSsgfdeS
Bort allt vad oro gör
q3VVVeZZZeHhjhgeHJ FfgfdefgGeHhjhgehjJeKKGeLLH
Broder Jakob
Magen brummar
q4hgfhhgfhefdSfdSesasdfhsasdfheglHglH
Båd sommar och vinter
q6lehjkllleklzxxxezxcvvxeCcL
Bä bä, vita lamm
För att människan
q4HSffHeggllH adddSfedgggF
Dear
Dear
q4lecXkkklelxcvX xekkkkLxxzelllllXlelZzxxccvV kkhHhjKllekl
Don't worry, be happy
SL
q4fgFfgeFfSeghGghFhGFehHfehH OASeaFSfGheGfHG
Du gamla, du fria
q4feFhhHgfeFghJgeGjhghfheKLleHhgJjheklkjL
Du är den ende
Dom som är nyktra
w6ssssdfefghhfseoooopaeasddsaesaspasesdffgh

Sammanställd av Sven Trebard Gothefors

www.wiz.se