Visor till vin Trebards Sångbok
3/4

D12 Bort allt vad oro gör
    Bort allt vad oro gör,
    Bort allt vad hjärtat kväljer
    Bäst att man väljer
    Bland desse buteljer
    Sin maglikör
|: Granne, gör du som jag gör,
    Vet denna olja ger humör.
    Vad det var läckert!
    Vad var det?
    Rhenskt bläckert
    Oui, Monseigneur :|

    Bort allt vad oro gör
    Allt är ju stoft och aska
    Låt oss bli raska
    Och tömma vår flaska
    Bland bröderna
|: Granne, gör du just som jag gör,
    Vet denna oljan ger humör.
    Vad det var mäktigt!
    Vad det var mäktigt!
    Malaga - ja :|

 

D14 Sveriges flagga
Flamma stolt mor dunkla skyar
Som en glimt av sommarns sol
Över Sveriges skogar, berg och byar,
Över vatten och viol.
Du, som sjunger, när du bredes
Som vår gamla lyckas tolk:
"Solen lyser! Solen lyser"
Ingen vredes åska slog vårt tappra folk!"

Flamma högt, vår kärleks tecken,
Värm oss, när det blåser kallt!
Stråla ur de blåa vecken,
Kärlek, mera starkt än allt!
Sveriges flagga, Sveriges ära
Fornklenod och framtids tolk:
Gud är med oss, Gud är med oss,
Han skall bära stark vårt fria svenska folk.

D13 Käraste bröder
(Fredmans epistel n:o 9)
Käraste bröder, systrar och vänner
Si, fader Berg han skruvar och spänner
Strängarna på fiolen
Och stråken han tar i hand

Ögat är borta, näsan är kluven
Si, hur han står och spottar på skruven
Ölkannan står på stolen
Nu knäpper han lite grand.

Hmm, hmm-hmm, hmm-hmm,
Grinar mot solen
Hmm, hmm-hmm, hmm-hmm,
Pinar fiolen
Hmm, hmm, hmm, hmm-hmm-hmm, hmm,
Han sig förvillar,
Drillar ibland

Käraste bröder, dansa på tå
Handskar i hatt och ahttarna på
Si på jungfru Lorna
Röda band i skorna
Nya strumpor, himmelsblå.

D15 Studentsången
Sjungom studentens lyckliga dag
Låtom oss fröjdas i ungdomens vår
Än klappar hjärtat med friska slag
Och den ljusnande framtid är vår
Inga stormar än
I våra sinnen bo
Hoppet är vår vän
Och vi dess löften tro
När vi knyta förbund i en lund
Där de härliga lagrarna gro
Där de härliga lagrarna gro. Hurra!

 

Sammanställd av Sven Trebard Gothefors

www.wiz.se