Visor till vin Trebards Sångbok
2/4

D6 Glad såsom fågeln
|: Glad såsom fågeln i morgonstunden
    Hälsar jag våren i friska natur'n,
    Lärkan mig svarar, och trasten i lunden
    Ärlan på åkern och orren i fur'n :|

|: Se hur de silvrade bäckarna små
    Hoppa och slå, hoppa och slå
    Vänliga armar kring tuvor och stenar
    Se, hur det spritter i buskar och grenar
    Av liv och av dans, av liv och av dans
    I den härliga vårsolens glans :|
(G. Wennerberg)

D8 Madrigal
Kom du ljuva hjärtevän!
Skall jag vänta länge än?
Längtan mig förbränner, hjärtevän.
Längtan mig förbränner, hjärtevän.

Månens skiva, blank och rund
Glider fram i nattens sund
Du, du är mitt hjärtas enda tröst.
Du, du är mitt hjärtas enda tröst

Liksom rosen, skär och ren
Slår du ut i solens sken
Kom, kom, du min ljuva hjärtevän!
Kom, kom, du min ljuve hjärtevän!

D9 Längtan till landet
Vintern rasat ut bland våra fjällar,
Drivans blommor smälta ner och dö
Himlen ler i vårens ljusa kvällar,
Solen kysser liv i skog och sjö.
Snart är sommar'n här i purpurvågor
Guldbelagda, azurskiftande
Ligga ängarne i dagens lågor,
Och i lunden dansa källorne.

Ja, jag kommer! Hälsen glada vindar,
Ut till landet, ut till fåglarne,
Att jag älskar dem, till björk och lindar.
Sjö och berg, jag vill dem återse.
Se dem än som i min barndoms stunder,
Följa bäckens dans till klarnad sjö.
Trastens sång i furuskogens lunder,
Vattenfågelns lek kring fjärd och ö.
(H. Sätherberg)


D7 Franz Michael Franzéns dryckesvisa
    När skämtet tar ordet vid vänskapens bord,
    Med fingret kring glaset som dofta,
    Så drick och var glad på vår sorgliga jord,
    Vi glädjer oss aldrig för ofta.

|: Ty en blomma är glädjen, idag slår hon ut,
    Imorgon förvissnar hon redan.
    Just nu när du kan, hav en lycklig minut,
    Och tänk på de kommande sedan :|

D10 Solen glimmar
(Fredmans epistel n:o 48)
Solen glimmar, blank och trind
Vattnet likt en spegel
Småningom uppblåser vind
I de fallna segel
Vimpeln sträcks och med en år
Olle på sin höbåt står
Kerstin ur kajutan går
Sjuter lås och regel

Stålet gnistrar, pipan tänds
Olle klår sitt öra
Rodret vrides, skutan vänds
Gubben har att göra
Under skarpa ögonbryn
Grinar han mot sol'n i skyn
Kerstin, gubbens hjärtegryn
Skall nu segeln föra

D11 Nu grönskar det
(J.S. Bach)
Nu grönskar det i dalens famn
Nu doftar äng och lid.
Kom med, kom med på vandringsfärd
I vårens glada tid!
Var dag är som en gyllne skål,
Till brädden fylld med vin.
Så drick, min vän, drick sol och doft,
Ty dagen den är din.

Långt bort från dagens gråa hus
Vi glatt vår kosa styr
Och följer vägens vita band
Mot ljusa äventyr
Med öppna ögon låt oss se
På livets rikedom
Som gror och sjuder överallt
Där våren går i blom.
(Evelyn Lindström)

Sammanställd av Sven Trebard Gothefors

www.wiz.se