Visor till vin Trebards Sångbok
1/4

D1 Vårvindar friska
Vårvindar friska, leka och viska
Lunderna kring likt älskande par
Strömmarna ila, finna ej vila
Förrän i havet störtvågen far
Klappa mitt hjärta, klaga och hör
Vallhornets klang bland klipporna dör
Strömkarlen spelar, sorgerna delar
Vakan kring berg och dal

D3 Vila vid denna källa
(Fredmans epistel n:o 82)
Vila vid denna källa!
Vår lilla frukost vi framställa.
Rött vin och pimpinella
Och en just skjuten beckassin.
Klang, vad buteljer, Ulla,
I våra korgar, överfulla.
Tömda i gräset rulla,
Och känn, vad ångan dunstar fin!
Ditt middagsvin skall vi ur krusen hälla
Med glättig min.
Vila vid denna källa!
Hör våra valthornsklang, cousine!
La, la, la, la, la, la,
La, la, la, la, la, la,
Valthornens klang, cousine!

D4 Här är gudagott att vara
(Ur "Examensresa", Gluntarne)
Här är gudagott att vara
O, vad livet dock är skönt.
Hör vad fröjd från fåglars skara.
Se vad gräset lyser grönt.
Humlan surrar, fjäriln prålar,
Lärkan slår i skyn sin drill
Och ur nektarfyllda skålar
Dricka oss små blommor till.
(G. Wennerberg)

 

D2 Så lunka vi
(Fredmans sång n:o 21)
Så lunka vi så småningom
Från Bacchi buller och tumult,
När döden ropar "Granne kom,
Ditt timglas är nu fullt"
Du gubbe fäll din krycka ner,
Och du, du yngling, lyd min lag,
Den skönsta nymf som åt dig ler
Inunder armen tag.

Tycker du att graven är för djup,
Nå, välan så tag dig då en sup,
Tag dig sen dito en, dito två , dito tre
Så dör du nöjdare.

Säg är du nöjd, min granne säg?
Så prisa världen nu till slut,
Om vi ha en och samma väg,
Så följoms åt...Drick ut!
Men först i vinet, rött och vitt
För vår värdinna bugom oss,
Och halkom sen i graven fritt
Vid aftonstjärnans bloss.

Tycker du...

D5 Kristallen den fina
(Svenska folkvisa)
Kristallen den fina, som solen månd' skina
Som stjärnorna blänka i skyn
Jag känner en flicka, i dygden den fina
En flicka i denna här byn.

Min vän, min vän och älskogsblomma
Ack, om vi kunde tillsammans komma
Och jag vore kärasten din,
Och du vore kärestan min.
Du ädela ros och förgyllande skrin.

Och om jag än fore till världenes ände,
Så längtar mitt hjärta till dig.
Och om jag än fore till världenes ände,
Så längtar mitt hjärta till dig.

Till dig, min vän och älskogsblomma
Ack, om vi kunde tillsammans komma
Och jag vore kärasten din,
Och du vore kärestan min.
Du ädela ros och förgyllande skrin.

 

Sammanställd av Sven Trebard Gothefors

www.wiz.se