Visor till bords Trebards Sångbok
1/2

A1 Du gamla du fria
Du gamla du fria, du fjällhöga nord
Du tysta, du glädjerika sköna
Jag hälsar dig vänaste land uppå jord
Din sol, din himmel, dina ängder gröna
Din sol, din himmel, dina ängder gröna

Du tronar på minnen från fornstora dag
Då ärat ditt namn flög över jorden
Jag vet att du är och du blir vad du var
Ack, jag vill leva, jag vill dö i Norden
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden

A2 Kungssången
Ur svenska hjärtans djup en gång
En samfälld och en enkel sång
Som går till Kungen fram
Var honom trofast och hans ätt
Gör kronan på hans hjässa lätt
Och all din tro till honom sätt
Du folk av frejdad stam

Du himlens herre, med oss var
Som förr du med oss varit har,
Och leva på vår strand
Det gamla lynnets art igen
Hos sveakungen och hans män
Och låt din ande vila än
Utöver nordanland

A3 Festen skall börjas
(mel. Vårvindar friska)
Festen skall börjas
Kråset skall smörjas
Magen skall få det som den vill ha
Glasen stå fulla
Låt sången rulla
Glädjen skall vara gäst här ida'.
Glasen i handen, fatta och sjung
Glöm alla sorger, var bara ung
Glöm morgondagen
Tänk blott på magen
Skål alla vänner:
Hej och gutår!

A4 O gamla klang och jubeltid
O gamla klang och jubeltid
Ditt minne skall förbliva
Och än åt livets bistra strid
Ett rosigt skimmer giva
Snart tystnar allt vårt yra skämt
Vår sång blir stum, vårt skratt förstämt
O, jerum jerum jerum
O, quae mutatio rerum

Var äro de som kunde allt
Blott ej sin ära svika
Som voro män av äkta halt
Och världens herrar lika
De drogo bort från vin och sång
Till vardagslivets tråk och tvång
O, jerum...

Den ene vetenskap och vett
In i scholares mängder (fil.)
Den andre i sitt anlets svett
På paragrafer vränger (jur.)
En plåstrar själen som är skral (teol.)
En lappar hop dess trasiga skal (med.)
O, jerum...

En tämjer forsens vilda fall
En annan ger oss papper
En idkar maskinistens kall
En mästrar volt så tapper
En blandar hop mixtur så stark
En ritar hus, en mäter mark
O, jerum...

Men hjärtat i en sann student
Kan ingen tid förfrysa
Den glädjens eld som där han tänt
Hans hela liv skall lysa
Det gamla skalet brustit har
Men kärnan finnes frisk dock kvar
Och vad han än skall mista
Den skall dock aldrig brista

Så sluten bröder fast vår krets
Till glädjens värn och ära
Trots allt vi tryggt och väl tillfreds
Vår vänskap trohet svära
Lyft bägarn högt och klinga vän
De gamla gudar leva än
Bland skålar och pokaler
Bland skålar och pokaler

Sammanställd av Sven Trebard Gothefors

www.wiz.se