Visor till destillat Trebards Sångbok
9/12

C31 Var redo!
(mel. Ur vägen, ur vägen)
|: Var redo, var redo,
    För nu skall supen tas :|

    Den gör gott åt kroppen och åt själen
    Känns ifrån hjässan långt ner i hälen.
    Kling, klang, kling, klang
    Nu börjar vårt kalas.
(Akademen)

C33 Till supen så tager man sill
(mel. Vi går över daggstänkta berg)
    Till supen så tager man sill, sill, sill.
    Men också ansjovis om man vill, vill, vill.
|: Och om man är oviss om sillen är ansjovis,
    Så tar man bara några supar till, till, till :|

C35 Hörapparaten
(mel. Jenka)
Brännvin, öl och gammal finkel
Gör att jag nu ser i vinkel
Därför hamnar inte supen
Uti strupen utan i min hörapparat

C37 Supen
(mel. Lilie Marlene)
För vårt öga står du,
Våra läppar ler.
All vår längtan får du,
I drömmen vi dig ser
Så som du stod på fler kalas,
Vi fattar om vårt glas med grace
Ty nu skall supen tas
Ty nu skall supen tas

C38 Magen brummar
(mel. Broder Jakob, kanon)
Magen brummar
Jag försummar
Hälla dit
Mera sprit
Nu så ska vi dricka
Så att vi får hicka
Mera sprit
Akvavit

C32 Måsen
(mel. Månvisa)
Det satt en mås på en klyvarbom,
Och torr i krävan var kräket
Och torkan brände i skepparns gom,
När de låg där i bleket.

"Jag vill ha sill" hördes måsen rope,
Och skepparn svarte "Jag vill ha OP,
Om blott jag får, om blott jag får."

C34 En sjöman älskar redig bäsk
(mel. En sjöman älskar havets våg)
    En sjöman älskar redig bäsk
    Till vågornas brus
    När stormen skakat bort all läsk
    I lindarnas sus
|: Var lugn, var lugn, du brusande buk
    Det kommer snart en igen :|

C36 Venngarn
(mel. Kors på Idas grav)
Säg, vad vore livet utan alkohol
För ju mer man dricker, desto mer man tål
Venngarn väntar på oss alla,
Vi skall mötas där en dag,
Med försupna och förvridna anletsdrag

Varför sörja nu för det som komma skall?
Lev för ruset när du salig är och knall!
Tids nog börjar ögat vattnas,
Handen darra, kran blir blå.
Men det skall supas ur ändå,
Spill på, spill på.

Sammanställd av Sven Trebard Gothefors

www.wiz.se