Visor till destillat Trebards Sångbok
6/12

C7 Fkåne Faft
(mel. Helan går)
Fkåne faft,
En fydfvenfk faft med fällfam fraft
Fkåne faft,
Den bäfta faft vi haft.

Enf livfluft löfef, fläppef loff,
När fådan faft ferveraf off,
Fmakenf faft
Till landf, till luftf, till havf.

C11 Räven
Jag fångade en räv idag
Men räven slank ur näven
Men lika gla' för det är ja'
Men gladast är nog räven
La lalalalala...

Jag gillar steppa runt i takt
Men jag har tappat takten
Jag har letat överallt
Var katten har jag lagt den?
La lalalalala...

Jag fångade en sup idag
Men supen slank ur näven
Men lika gla' för det är ja'
Men gladast är nog levern
La lalalalala...

Jag fängade en präst idag
Men prästen damp i gatan
Men lika gla' för det är jag
Men gladast är nog satan
La lalalalala...

Jag fångade en biff idag
Men den var seg som kola
Och lika seg som den är ja'
Det är så kul att skåla

C8 Raj-raj
(mel. Kväsarvalsen)
Ingen har det så bra som jag
Nej, ingen har den så bra som jag,
Förutom min bror som, så vitt jag vet,
Ligger i sprit uppå Riksmuseet.

Raj-raj-raj...

C9 För att människan
(mel. Bä bä vita lamm)
För att människan
Skall trivas på vår jord
Bör hon ständigt ha
På sitt smörgåsbord:
En stor, stor sup åt far,
En liten snaps åt mor,
Och två små droppar
Åt lille, lille bror

C10 Här uppe i vårt karga land
(mel. Vi går över daggstänkta berg)
Här uppe i vårt karga land, fallera,
Ej druvan rodnar uti solens brand, fallera.

Nej, uppe uti Norden
Mognar druvan under jorden.
Av dess ljuva safter njuta vi ibland, fallera.

Som en ljungeld genom strupen
Störta vi den svenska supen.
Den är drycken i järnbärarland, fallera

C12 Se hur hela källarn går i vågor
(mel. Stockholmsmelodi)
Se hur hela källarn går i vågor
Ormar krypa fram ur varje vrå
Under bordet violetta lågor,
Medan glas och flaskor gå på tå
Skära elefanter dansar hambo,
Gröna råttor simmar i mitt glas.
Sätt dig här på väggen och drick lambo,
Se hur hela värden går i kras

 

 

Sammanställd av Sven Trebard Gothefors

www.wiz.se