Visor till destillat Trebards Sångbok
5/12

C1 Impelupet glaset står
(mel. Kors på Idas grav)
Impelupet glaset står på bräcklig fot.
Kalla pilsnerpavor luta sig därmot.
Men därnere, miserere

Uti magens mörka djup
Sitter Djävulen och väntar på en sup.

Uti magens mörka valv
Sitter Djävulen och väntar på en halv.

Uti magen kors och tvärs
Irrar Djävulen och skriker på en ters.

Uti magens tom och svart
Sitter Djävulen och skränar på en kvart.

Uti magens labyrint
Sitter Djävulen och tjoar på en kvint.

Uti magens slingerväxt
Sitter Djävulen och skriar på en sext.

Uti magen heluppknäppt
Sitter Djävulen och vrålar på en sept.

Uti magen varm och kvav
Sitter Djävulen och väser på oktav.

C5 Brännvin hit
(mel. Skära havre)
Brännvin hit och brännvin dit
Och brännvin är det bästa
Och fan tar den som brännvin har
Och inte bju'r sin nästa

C6 Finsk snapsvisa
Bör sjungas efter grundliga förberedelser,
angivande av ett flertal tonarter samt med
bibehållen taktkänsla.
Hiss-dur, Vivace molto fortissimo con spirito

(17 sekunders tystnad)
NU!!

C2 Supens flykt
(mel. Elvira Madigan)
Vad kan menas då man säger
Livets glädje flyktig är?
Jo, den jäkeln ångtryck äger,
Nubben som dig väntar här

Låt den därför inte vänta:
Var sekund en dunst går bort.
Denna negativa ränta
Bör vi stoppa som ett skott

C3 Månvisa
När månen vandrar sin tysta ban
Och tittar in genom rutan
Då tänker jag att på ljusa dan
Då kan jag klara mig utan
Ja, jag kan klara mig utan måne
Men utan renat och utan Skåne
Det vete fan.
Det vete fan.

C4 Kalla små nubbar
(mel. Kalle på spången)
Vad är det som gör
att en skojare trivs?
Jo, kalla, kalla, kalla, kalla
Små nubbar
Vad är det som först
Uppå festen väl givs?
Jo, kalla, kalla, kalla, kalla
Små nubbar.
Dom skänker oss alla
Ett solljust humör
Och även för kroppen
Stor nytta dom gör
Men skall man ta nubbar
Så regel dom bör
Va' kalla
Mycket kalla
Ja, kalla
Mycket kalla
Ja, kalla, kalla, kalla, kalla
Små nubbar

Sammanställd av Sven Trebard Gothefors

www.wiz.se