Visor till destillat Trebards Sångbok
4/12

Septen

Nuskaviklämmasepten
(mel. Nu ska vi skörda linet)
Nuskaviklämmaseptengutår
Sjungaentrudiluttomdetgår
Tjosanmuhammedsnartärdetvår
Julaftonärenfredag
Klunkklunkklunkklunkklunkklunk
Blandaochgeblandaochge
Abrakadabraklunk
Julaftonärenfredag
(om och om igen, fortare och fortare)

Rafflan

Det finnes
(mel. Tre trallande jäntor)
Det finnes för törstiga strupar
En tusan så bra medicin.
Man tar några stöddiga supar,
Så blir man i formen så fin
Så flyförbannat fin,
Man blir av brännevin
Ja, vi ska ha roligt av baraste hin.
På glatt och fint kalas
Vi höja våra glas,
Och sjung till Rafflan i djupaste bas.

Femton droppar

Oh besinna
(mel. Oh Susanna)
Smuttans ungar har just runnit ner
Uti magens budoir.
Kommer inte genast något mer,
Höres magens kommentar
Oh besinna, den saken är ju klar,
Både tarmvred, magsår och kolik
Dunstar bort med lite sprit

Vem kan hugga
(mel. Vem kan segla)
Vem kan hugga sig själv i knät?
Vem kan slå sig på tummen?
Vem kan skära i vännen sin
Utan att dra på munnen?

Jag kan hugga mig själv i knät
Jag kan slå mig på tummen
Men ej skära i vännen min
Utan att dra på munnen

Vem kan ragla förutan vin?
Vem är nykter om våren?
Vem kan skilja på kron och gin
Utan att smaka på'ren?

Jag kan ragla förutan vin
Och visst var jag nykter om våren
Men jag kan ej skilja på kron och gin
Efter den elfte tåren

Sammanställd av Sven Trebard Gothefors

www.wiz.se