Visor till destillat Trebards Sångbok
3/12

Halvan

Angorakatten
(mel. Vi går över daggstänkta berg)
Det var en gång en vanlig bonnakatt, fallera,
Som älskade en hel-angorakatt, fallera
Och följden blev en jamare,
Men den blev mycket tamare,
För den var blott en halv-angora-katt, fallera.

Halvan
Hur länge skall på borden
Den lilla halvan stå.
Skall snart ej höras orden:
Låt halvan gå, låt gå.
Det ärvda vikingsinne
Till supen trår igen,
Och helans trogna minne
I halvan går igen.
(G. Wennerberg)

Helan gick
(Amanda Lundbom)
Helan gick i vänstra foten,
Bom-faderi, bomfaderaderalla
Gudskelov, så vet jag boten,
Bom-faderi, faderallanlej
Halvan ställer saken rätt
Bom-faderi, faderallanlej
Hugg i!
På nubbar blir man aldrig mätt
Bom-faderi, faderallanlej

Tersen

Fjärran han dröjer
Fjärran han dröjer trots törstiga stupar
Redan vi tagit två modiga supar
Ack, lille tersen, ack lille hjärtevän
Kommer du ej snart?
Jo, jag kommer bums!

 

Kvarten

Världsbilden
(mel. Här är gudagott att vara)
Se vår världsbild börjar att vingla
Månen ler i stjärnors krans
Över himlens sammet ringla
Nebulosor i kosmisk dans
Rymden fylls av vådlig yra
Jorden blir oss snart för het
Därför supen nummer fyra
Tar vi som en månraket

Planksaft
(mel. Längtan till landet)
Törsten rasar uti våra strupar,
Tungan hänger torr och styv och stel.
Men snart vankas stora långa supar,
Var och en får sin beskärda del.
Snapsen kommer, den vi vilja tömma,
Denna nektar lik Olympens saft
Kommer oss att våra sorger glömma
Snapsen skänker hälsa, liv och kraft

Fordom odlade man vindruvsrankor
Av vars saft man bryggde ädelt vin
Nu man pressar saften ur en planka
Doftande av äkta terpentin
Höj nu bägaren o broder, syster,
Låt den svenska skogen rinna kall
Genom strupen och om du är dyster
Låt oss dricka upp en liten tall

Helan tänder helig eld i själen
Halvan rosar livet som en sky
Tersen känns från hjässan ned i hälen,
Kvarten gör en som en mänska ny
Låt oss skåla med varandra, go' vänner
Skål för våran levnads glada hopp
Törstens eld på nytt i strupen bränner
Leve livet, skål och botten upp.

Sammanställd av Sven Trebard Gothefors

www.wiz.se