Visor till destillat Trebards Sångbok
11/12

C45 Dom som är nyktra
(mel. Du är den ende)
Dom som är nyktra
Dom har inget roligt
Dom tar bara ansvar
Och får inget tjo-littanlej-faderulla
Men vi som är fulla
Vi har bara kul nästan jämt.

Det sägs att en mänska'
Kan va' utan brännvin
Det stämmer måhända
Men se blott på den min
Som pryder en absolutist
Den är jävligt trist
Därför så sjunger vi
Nu liksom så

Dom som är nyktra...

C47 Jästa drycker
(mel. Sions dotter)
Jästa drycker häll i glasen
Himmelriket är oss när.
Porla friskt vårt Aqua Vitae
In i minsta blodartär

Nu den ner i magen far.
Fröjda dig, vi helan tar

Kom med famnen full av pilsner,
Låt din strupe vidga sig.
Kom med backar, kom med flaskor.
Blåsans tryck snart prövar dig.

Salighetens drill töms still.
Skaka av, vi klarar en till
Fröjda dig, det är refill.

Huvudvärken kommer efter,
Liksom stora vattens dån.
Ljuder ondsint, bom bom bom bom.
Å, mitt huvud, gå mig från.

Sådan fröjd ej räknas hit.
Fröjda dig, det finns mer sprit.

-Häll i't
(A. Sjeldrup)

C46 Stora glas och stora nubbar
(mel. Höga berg och djupa dalar)
Sora glas och stora nubbar,
Det är nå't för svenska snubbar.
Hej hopp, vi säger inte stopp,
Vi ska nubba tills solen rinner opp.
Hej hopp, min gubbe
Det är väl härligt med en nubbe
Hej hopp, min gumma
Nubbarna är inte dumma

C48 När jag är fuller
(mel. Månvisa)
När jag är fuller, då är jag glad,
Fan vet om jag ej är vacker
Då går jag runt i vår lilla stad,
Ibland lyxhus och baracker
Jag sjunger stilla en serenad
Det gör jag bara när jag är glad
Och full och vacker, och full och vacker

När jag är fuller, då är jag stark,
Fan vet om jag ej är modig.
Då kan jag slå vem som helst i mark,
Så han blir trasig och blodig.
Jag välter träden uti vår park
Det gör jag bara när jag är stark
Och full och modig, och full och modig

När jag är fuller då är jag rik,
Fan vet om jag ej är snille.
Och dör jag blir jag ett vackert lik,
Begravd med gravöl och gille.
I himlen möts jag av hornmusik,
Det gör man bara när man är rik,
Och är ett snille, och är ett snille.

Men om jag kvicknar till ett litet slag,
I något enkelrum med galler
Då känner jag mig så rysligt svag
Och avskyr bråk och kravaller.
Min mage krånglar och är ur lag
Och fan ska veta att jag idag
Är bakom galler, är bakom galler.

Sammanställd av Sven Trebard Gothefors

www.wiz.se