Visor till destillat Trebards Sångbok
10/12

C39 Månen
(mel. Mors lilla Olle)
En gång i månan är månen full,
Men aldrig jag sett honom ramla omkull.
Stum av beundran hur mycket han tål,
Höja vi glasen och dricka hans skål.

C41 Uti min mage
(mel. Uti vår hage)
Uti min mage en längtan mig tär.
Kom hjärtans fröjd.
Där råder en hunger som ropar så här:
Kom kryddsill och kall potatis.
Kom brännvin och quantum satis.
Kom allt som kan drickas, kom hjärtans fröjd.

Uti mitt hjärta en längtan mig tär.
Kom hjärtans fröjd.
Där råder en hunger som ropar så här:
Kom famnande lena armar
Kom läppar och sköna barmar
Kom fagraste kvinnor
Kom hjärtans fröjd

Uti vår mage där växa begär
Kom hjärtans kär.
Vill du mig något så träffas vi där.
Kom Renat och Aqua Vitae
Kom OP och allt vad sprit e'.
Kom ljuva Genever.
Kom Överste.

C43 Solen den går upp och ner
Solen den går upp och ner, doda, doda.
Jag skall aldrig supa mer, hej doda dej.
Hej doda dej, hej doda dej.
Jag skall aldrig supa mer, hej doda dej.

Detta det var inte sant, doda, doda.
Imorgon gör jag likadant, hej doda dej.
Hej doda dej, hej doda dej.
Imorgon gör jag likadant, hej doda dej.

C40 Båd sommar och vinter
Båd sommar och vinter
Ner nubben han slinter
I gossar och stintor
Går bra, går bra.
Men låt oss ej töva
Vår nykterhet pröva
Att sjunga och öva
Går bra, går bra

För om kvistfritt kvastskaft
Och kaffekaskdags strax,
Sex laxar i en laxask
Går bra, går bra,
Den provet kan klara,
Han kan utan fara
Ta nubben och svara
Går bra, går bra

C42 När nubben kom till jorden
(mel. När lillan kom till jorden)
Att nubben kom till jorden
Det skötte Gubben Noak om
Och snart till kalla Norden
Den ädla drycken kom
Och därför, säger mamma
Så är jag nästan alltid glad
Ty nubben, den gör livet
Till en ständig solskensdag

C44 Tjugotre
(mel. Amanda Lundbom)
Tjugotre är Beska Droppar
Bomfaderi, bomfaderaderalla
Skänker liv åt döda kroppar
Bomfaderi, faderallanlej.
Slå en sup i död mans kropp
Bomfaderi, faderallanlej. Hugg i!
Så vacklar han ur graven upp
Bomfaderi, faderallanlej.

Jesus visste att de döda
Bomfaderi, bomfaderaderalla.
Kunde väckas utan möda
Bomfaderi, faderallanlej.
Bäska Droppar nyttja' han
Bomfaderi faderallanlej. Hugg i!
Och Lazarus spratt till minsann
Bomfaderi faderallanlej.

Sammanställd av Sven Trebard Gothefors

www.wiz.se