Visor till destillat Trebards Sångbok
1/12

Supregler
Varje man som vill föra en regelmässig diet i mat och dryck tager sig följande styrketårar.
Förutsatt att man icke svultit eller törstat den föregående dagen besväras man dagligen av slem i halsen eller s k tuppar, varför man efter uppvaknandet med "tuppsupen". Den kan tagas på sängen.
En stund därefter, och sedan man tagit en liten motion följer den uppfriskande "bäsken". Vidare en klar för att borttaga bäskens eftersmak.
Nu dricker man sitt kaffe, varefter kaffesupen ej förgätes. Vid frukosten tages aptitsupen, fisksupen och halvan.

Nu inträder arbetstiden varunder blott fyllehundar supa. När middagen är serverad tages aptitsupen och innan man skiljer sig från smörgåsbordet, "klacken". Därefter under måltiden supen på fisken, halvan och tersen. På eftermiddagen, sedan man tagit sin middagstupplur, drickes kaffe varefter kaffesupen ej försummas. Den som dricker kaffe är berättigad att istället för kaffe taga sig en klar. Därefter följer sexan som näst aptitsupen är den mest angelägnaste. Nu har vi tedags, men en sann patriot dricker ej denna dryck, som gör magen "kvalmig", utan då man sätter sig till spelbordet, tar man sig istället en spelsup. Därefter drickes toddy och mellan varje sådan är man berättigad till mellanbindare och äro glasen ej allt för stora drickes tre toddar och följaktligen tages också två mellanbindare. Vid kvällsmåltiden de tre ordinarie måltidssuparna och då man stiger i sängen bör man ej glömma loppsupen och härmed är dagen till ända.

Dessa 21 supar och 3 toddar äro en måttlig mans dagliga diet. Likväl kan den vid träget och tröttande arbete förstärkas. Man uppfriskar sig då med styrkesupen. Vad därutöver är kan möjligen urarta till rummel och bör därför undvikas. I ovanstående äro emellertid ej inberäknade kyrksupen, tankeställaren, handelssupen och släpsupen.

En prästs anteckningar 1809

De sjutton suparnas intagande

1 Helan

Intages skyndsamt. AHHH!

2 Halvan Intages frejdligt
3 Tersen Intages glatt
4 Kvarten Intages gärna
5 Kvinten Intages hellre
6 Rivan Intages också
7 Septen Intages av bara farten
8 Rafflan Halkar ner (i mån av förmåga hos damerna
9 Rännan Går väl an!
10  Smuttan NÅJA!
11 Smuttans ungar Det gick ju igår
12 Femton droppar Det ska gå!
13 Lilla Manasse Intages flängande
14 Lilla Manasses bror Intages krängande
15 Kreaturens uppståndelse  Intages hängande
16 Absolut susta supen Intages knästående
17 Den bleka dödens dryck Sköljes ner med en pilsner

 

Sammanställd av Sven Trebard Gothefors

www.wiz.se