Melodiregister Trebards Sångbok
6/6

Studentsången
q4FhgFDeFggFeSfdSoaeShdFG SDeFdSePASeOFS
Svampen
Kovisa
w4vvccXexxzzLellkkJejjhhG fgHfgHehkhhG
Sveriges flagga
q4LleHhJKeLXlheFHHgfeGlleDdfhjheFGhheJGHKeL
Så lunka vi
q4lehhffeSdfgehhgfeDfg ssedggpeossssedggpeossssed
Temperaturen
q3lehHgfHxelKlLzegGfdGjeLKZX
Teobald Tor
q4leHhhhflllLleHlhhfSsSfeDdDdFffffegfdlkjH lkjeHLleH
The ball of Kerrymuir
q4HhHfLLleHlHfSfeDdDdFfFfeGhJhG
Tomtarnas vinternatt
FESTU's punschvisa
q4HLHLehjhgFHeSDeFGeGJGJeghgfDGeASeDF
Tre trallande jäntor
Det finnes
q4LeHllKlzeLXLeLklXzceVLeHjhJkjeKLKeJklKcceL
Uti vår hage
Uti min mage
w6HFDFgHeFFDSpeSfS seFfghfeGLDeFfghfeGLJeH

Ur vägen ur vägen
Var redo!
q4leHhlKkxezzllV HfgHfgHfgHJeKhjKhjKhjKLeHL
Varför är där ingen is till punschen?
q4ffffsfghekhhgH ssssasfhezzzzK dddddddasdefffffffsdf
Vem kan segla
Vem kan hugga
w6HgFgheSsSeApOpaeSSeDsAsdeFfHeGfgLjeHH
Vi går över daggstänkta berg
Angorakatten, Här uppe i vårt karga land,
Supa glatt, Till supen så tager man sill,
Vi går över ån

q4leHflHfheGggGfeddddsdfgeFhhH
Vila vid denna källa
q4SSadseFFdgfeHHGSeSDF heJHeGSeDDfgfdeFGheJHG
Vårvindar friska
Festen skall förjas, Vem sade ordet "skål"?,
Vårvindar friska

w3HhghgeFfdfdeSsdgfeHhjL SsfpseDdfGeFfhsfeG
When Jonny comes marching home
Vikingen
w4leHjHgFgFheJlJleHjHgFgFdeSfSfeSssdfDdDgeFffghGggfdeSD
Why was he born
q4LeHjkLKeXZLLeKjhGheH FeGJHKeLZXFeGJHKeL
Än en gång däran
q4HjHgeHXzeLzLkeLeLKjeHGheHJ HHheJJjeKlKjeH

Sammanställd av Sven Trebard Gothefors

www.wiz.se