Melodiregister Trebards Sångbok
5/6

Någonstans i Sverige
Den är för liten
q4leFfFhJkLkeDDgJleSsSfGhJheAAsDaeOOaSdFdeS
När lillan kom till jorden
När nubben kom till jorden
q4xezzzzXlhejjjjhkzkejhgfDgjekkggH
När vi kom hem från fjärden
q4lelhhhHfhehjgjL hjkkkkDkkekllhFhkelljglljgeH
O gamla klang och jubeltid
q4hfeSSsadgeHFFfeGfDseDF GeGSSPepaopAGeGAAO
Oh Susanna
Oh besinna
q2hgefsSaesfhhgeffgheG DDeaAaessfheG
Polkan går
Handikappvisan
q4xzeLLKXeLvceXXZVeX ffeFggGhheHjjJkkeLkJkeLCC
Rackaren
q4LeHLHGeFHFDeFgfDGeFHHLeH FeGSHSeJLlkjheGFDF
Resignation
q4hhgefffhgggjeHhhfessssaapaeSsseaaadGfdesssfH
Räven
q4sefsssasssefsssAssefsssdaaaesdfgFHeOaaoaaaes
Rövarvisan
Punschen är
q2HhHgeHjKleHhHgeHJ DdDseAsDdeFgFdeSdFfegfdgfd

Schottis på Valhall
Punschschottis
q4sdeSSSfgeFFFhjeHhjHjkeJ hjeKlkHjkeLzlFgfeSdsFgfeH
Sions dotter
Jästa drycker
q3saSFehgKLeHgfsegdF SseSsehfdeS ffffhfeGG
Skånska Nationernas Madevise
Gorkaleken
q4FgeGhHhHDfeFgGgGGheJkJgSsSdeDFHheHaAaASdeF
Skånska slott och herresäten
När helan man tagit
q6xelklfhxelkllzcezlzgjcezlczxlehhhfhhejkkD
Skära havre
Brännvin hit, Gums visa
q4HhHfeSSeAaOaeASeDdDdeFfFfeGgDjeGH
Solen den går upp och ner
q4ssfsasFeFgFg HfsOeAoaSessfsasFeGfgH
Solen glimmar
q4XzLLeKKLeHgdfgheJH DFGFeDFGeDFGHeJKL
Sov du lilla videung
Hämta kaffe
q4xzlhjlLezxczXX ghjghlLejklklxXexcxlZZ
Stenka Razin
Vodka, vodka
q4lleHhgheHJlgeDgsgeFhheAsdaeSFlleFgdjeH
Stockholmsmelodi
Se hur hela källaren går i vågor
w4llllllzleKLellzxczxcevcxzL hhhgffgheJJ

Sammanställd av Sven Trebard Gothefors

www.wiz.se