Melodiregister Trebards Sångbok
4/6

Käraste bröder
q6HhhhhHhghgeFffffFfdfdeSfdsaSOSeSasdfFG
Liksom en herdinna
Hyfsvisa, Simmigt guld
w6leHjhGfeHhHleHjhGfeH seFsFseAsaDdeGdGdeSdsF
Lilie Marlene
Gul lyser solen, Halvan är så liden, Supen
q4FfdSFeDdDoPeGgfDdsepasdFeApoPAeASPaeSDAs
Lingonben
q4hhhhhhFehhghLL fdfghjKekkjhgfD fffffaSehhgfh
Livet är härligt
w4FHFGLefghjHSeGLeHjklzlkeLGJLeHjklzlkeLGS
Långt ner i Småland
q4HlxVxlevvxlHhhezkkkxllleczxcV HHjgLeGGhfL
Längtan till landet
Helan rasat, Längtan till landet, Planksaft
q4HHFgeghjhGG lklkLFeFghHJelklkLDeDfgH
Madrigal
q6hgfghJehGH fSdSefhgfFegGH
Marche Militaire
Feta fransyskor
q4SdfGfgeHgfLkLeSdfAsfedsdfdfGeggghgfdSegfDfgH
Maskvisa
q4sssfASesssfASeSssDFeDedddgsdDedddgsdD
Memory
Minnet
q4HHjhghkeHHjhghleKKzlklzeXXleLCxZlKjehjkL

Mermaid
Älska dig själv
q4hgeffdffGgfeddsaG FfdDfeDfGhJeSDfhdgSDeFG
Milord
Mera järn
q4fgfeGfHfgfeGhKhggeFLHFefghfgfddeShHfddShH
Mjölnarens dotter
Vad ger dig din sisu
q4lehhgfflehhgFeHFehkLlehhgfflehhkL
Mors lilla Olle
Månen
q4HllHlheJKLeLhgFfaeSggGeFffFgfeDdfGeJjhGgfeHhlHMy Bonnie
My family
q4lefghghkelXlefghhjheG LHKGhejjjjkjeHgF
Månvisa
Månvisa, Måsen, När jag är fuller
w3llleHhhjheGgfgeHghJeL ssdeFfsdfeGgdfgeHhfgheJL
Nu grönskar det
q4hgeFFFdfeGGGFeDfgFgheH SeOSSSeASSSeSdsasdfeG
Nu ska vi skörda linet
Nuskaviklämmasepten
q3SsfhfeSsfHeGdgjgeHfhL LKJeHGFeDdfgeFfgH

Sammanställd av Sven Trebard Gothefors

www.wiz.se