Melodiregister Trebards Sångbok
3/6

Hej tomtegubbar
Toj hemtegubbar, Tänk om
q3HlklzexzLhhejhGhjeHH jhfeGjhfeGjhfeGghjkeL
Helan går
Fkåne Faft, Hell and Gore
q4FSHfegggggfgH heggggfhhfeggggfhHeFSOoepppppO
Hjalmars visa
q4lehHgfAsesHgFsesJhgFgeHL
Hornpipe
Syffevisan
q4hjeHVVlzexlhjHgheGCCghejkjgL lzexlhlxlhleKZZ
Här är gudagott att vara

Här är gudagott att vara, Världsbilden
q4FhGjehgfSdeFssdgeHgF DgFseAssdfeDgFseDaS
Höga berg och djupa dalar
Stora glas och stora nubbar
q3vxLLehkKLezxCCelzZXeZCCevcxzLezxCCevcxzL
Internationalen
Mera Skåne
q4fgeHlxKzgheJklFffeSdfkjhgdefhgjH
Jag gick mig ut en afton
Borsten
q4fessddFsseooadS seSapOfsesdgjhgfdeSapOfsesdgjH
Jag gillar punschen
q4hhhgFfeghgfHlefffdS sefHssseDgsssePASDefaS
Jag är det fulaste som finns
q4vexllllleklLlezxzleklL lekhhkhgeFleklklklexL
Jenka
Hörapparaten
w4LLlzlkLeZZzxzlZeLLlzlkLhgeFGhjkjHHH


Jesus älskar alla barnen
Jag har aldrig vart på snusen
q4XcxcxzeLXeZZzlzxeclllL KjhjhkeLXeZZzlzxeCLL
Jungfrun på Jungfrusund
Helan på Jungfrusund
q4leSsssdeFlHgeFfsdfeG feDddkheDSdeFfflheFDf
Kalle på spången
Kalla små nubbar
q6fesasfhfesasFdesssssssAsedG hehdaopaesasFKalmarevisan
q4lleHhhHgfedfghJsdeFGeHSeFsseFSefhgjHSefhgjH
Karl Alfred Boy

Humlorna, Fiskarna
q4lelllZxeLlekzkHkeLlekzkhjkelklxvxelllZceV
Kors på Idas grav
Imbelupet glaset står, Venngarn
q4llehhffghjheGljegfdgssdgeHsfeasfshhfhekzkhF
Kristallen den fina
w3hgeFFFDfdeSSsasdfghgeFFF oSsSdeFffgoeSsssdF
Krök armen
q3OHgfeFFeOHgfeDddsaePppaseAAsdeSdfeDDeOHgfeDD
Kungssången
Kungssången, Mandoms morske män
q4lexlhhJklledfghFgghejklkjHlejhglfghhejjhklzx
Kväsarvalsen
Raj-raj
q6HhxlheJjGeJjlkjeHhFehhhxlheJjGejjjlkjeHhH

Sammanställd av Sven Trebard Gothefors

www.wiz.se