Visor till gasque Trebards Sångbok
2/3

B4 Vem är det?
Vem är det? Vem är det?
Vem är det som kommer där?
Jo, skitåkar Andersonskans kärring
Skitåkar Andersonskans kärring
Hon som bor på Hagagatan 3
Tjofadderittan, killa mig på träskon
Tack ska du ha för det

|: Jag vill dö, jag vill ej längre leva
    Jag vill dö i famnen på en mö, hej! :|
Hej, hej!

B6 Med lingonröda näsor
(mel. Flickorna i Småland)
Men lingonröda näsor
Och med bullrande bas
Och skinande som solen
Uppå våra små kalas
Vi sjunga och vi tralla
När vi höja våra glas
Men vad är det som gör
Att vi nu komma i extas?

Det är stänk av livets vatten,
Det är Helan lilla vän
Det är litrarna som
Staten inte lagt beslag på än
Det är halvan, tersen, kvarten
Och en grogg vi dricka sen
Och till morgonen vi spar
Den lilla återställaren

B8 Temperaturen
Temperaturen är hög uti kroppen
Närmare 40 än 37
Men så skall det vara när ångan är oppe
Och så är fallet uti detta nu!
|: Det rullar det rullar vi rullar vi rullar
    Vi rullar vi rullar vi rullar å hej :|

 

B5 Hjalmars visa
På blomsterklädd kulle satt Hjalmar och sket
Och törkt' sig i röva mä löva
Men otur'n va framme och löva, de sprack
Tre fingrar i röva han stack.
Gjorde han
Hjalmar
På kullen
Mmmmmmmm...

B7 Hej på er bröder alla
Hej på er bröder alla
Ja, vi ska supa till dess vi falla
Och brännvinslitern, den är för liten
Den är för liten för oss alla

Och en gång när jag är döder
Och lagd mellan tvenne bröder
Begrav mig, begrav mig
I en brännvinskällare på Söder

Och på min gravsten skall det stå ristat
Med tvenne små enkla rader:
Här vilar det en fyllebror
Som alltid var så god och glader
Här vilar det en fyllebror
Som alltid var så glad och goder.

B9 Om vi inga texter kunna
(mel. Elvira Madigan)
Om vi inga texter kunna
Sjunga vi blott dessa ord
Raj raj raj raj raj raj raj raj
raj raj raj raj runt vårt bord

B10 Why was he born
Why was he born do beautiful
Why was he born at all
He's no fucking use to anyone
He's no fucking use at all

 

Sammanställd av Sven Trebard Gothefors

www.wiz.se