Visor till gasque Trebards Sångbok
1/3

B1 Kalmarevisan
Uti kalmare stad
Ja där finns det ingen kvast
Förrän lördagen
Hej dick
...Hej dack
Jag slog i
....Och vi drack
Hej dickom dickom dack
...Hej dickom dickom dack
För uti Kalmare stad
Ja där finns det ingen kvast
Förrän lördagen

När som bonden kommer in
Kommer bondekvinnan ut
När som bonden kommer in
Kommer bondekvinnan ut
Och är så stor i sin trut

Hej dick
...Hej dack...

Var är pengarna du fått
Jo, dem har jag supit opp
Var är pengarna du fått
Jo, dem har jag supit opp
Uppå Kalmare slott

Hej dick
...Hej dack...

Jag skall mäla dig an
För vår kronbefallningsman
Jag skall mäla dig an
För vår kronbefallningsman
Och du skall få skam

Hej dick
...Hej dack...

Kronbefallningsmannen vår
Satt på krogen igår
Kronbefallningsmannen vår
Satt på krogen igår
Och var full som ett får

Hej dick
...Hej dack...

 

B2 Jag har aldrig vart på snusen
(mel. Jesus älskar alla barnen)
Jag har aldrig vart på snusen
Aldrig rökat en cigarr, haleluja
Mina dygder äro tusen
Inga syndiga laster jag har
Jag har aldrig sett nåt naket
Inte ens ett litet nyfött barn
Min blickar går mot taket
Därmed undgår jag frestarens garn

Haleluja - haleluja...

Bacchus spelar på gitarren
Satan spelar på sitt handklaver
Alla djävlar dansar tango
Säg, vad kan man väl önska sig mer?
Jo, att alla bäckar vore brännvin
Riddarfjärden full av bayerskt öl
Konjak i varenda rännsten
Och punsch i varendaste pöl

Och mellanöl - och mellanöl...

B3 Än en gång däran
Än en gång däran, bröder
Än en gång däran
Följom den urgamla seden
Intill sista man, bröder
Intill sistan man
Trotsa vi hatet och vreden
Blankare vapen sågs aldrig i en här
Än dessa glasen, kamrater, i gevär
Än en gång däran, bröder
Än en gång däran
Svenska hjärtans djup här är din sup

Livet är så kort, bröder
Livet är så kort
Lek det ej bort, nej var redo
Kämpa mot allt torrt, bröder
Kämpa mot allt torrt
Tänk på de gamla som skredo
Fram utan fruktan i floder av champagne
Stärkta i själen av brännvin från vårt land
Kämpa mot allt torrt, bröder
Kämpa mot allt torrt
Svenska hjärtans djup här är din sup
(Evert Taube)

 

Sammanställd av Sven Trebard Gothefors

www.wiz.se