Samtalsämnen Trebards Sångbok
1/1

Denna sida är sista hjälpen i jakt på konversationsämnen med bordsdamen eller bordsherren.

 1. Väder
 2. Gäster
 3. Lokalen
 4. Maten
 5. Nubben, vinet, punschen
 6. Toastmaster, sånger
 7. Barndom/historia
 8. Förra festen
 9. Fritidsintressen
 10. Utbildning, arbete
 11. Framtiden
 12. Konjunktur, ekonomi
 13. Världshändelser
 14. Musik, konst, bio
 15. Kläder, mode
 16. Husdjur
 17. Familjen
 18. Bostad
 19. När...
 20. Var...
 21. Hur...

Denna lista skapades som ett test på en minnesstrategi. Man kan komma ihåg en lista genom att blunda och visualisera en bild, och associera de olika delarna i bilden med punkter i listan. Ju mer detaljer och färger man utsmyckar bilden med, desto mer effektiv är metoden.
Det kan ta några minuter att tänka ut en tillräckligt detaljerad bild. Repetera någon dag senare, så kommer du komma ihåg den hela livet.

En sol [vädret] lyser på en svamp [jästsvamp = gästerna].
Svampen växer i en skorsten på ett gammalt, svart lokomotiv [lok-al].
Lokomotivet rullar på en massa köttbullar [maten] istället för räls.
Loket drar en vagn med ett gigantiskt dry martini-glas [drycken].
I glaset står en tjock man i frack [toastmaster].
På hans huvud står en gammal mora-klocka med tre urtavlor, vilka representerar tre olika typer av tid [historia/förra festen, fritid/nutid/utbildning/arbete och framtid].
Innanför klockans öppna dörr står en stor säck med pengar [ekonomi].
På den säcken sitter Ghandi med korslagda ben [världhändelser].
Ghandi håller i en tavla [musik/konst] i ena handen och en hög med kläder [mode] i andra.
På klädhögen sitter en familj marsvin [husdjur, familj] som är på väg ner i en grop i klädhögen [bostad].

Sammanställd av Sven Trebard Gothefors

www.wiz.se