Innehåll Trebards Sångbok
2/2
C   Visor till destillat
34   En sjöman älskar redig bäsk
35   Hörapparaten
36   Venngarn
37   Supen
38   Magen brummar
39   Månen
40   Båd sommar och vinter
41   Uti min mage
42   När nubben kom till jorden
43   Solen den går upp och ner
44   Tjugotre
45   Dom som är nyktra
46   Stora glas och stora nubbar
47   Jästa drycker
48   När jag är fuller
49   Borsten
50   Ingmar Bergmans skål
51   Vikingen
D   Visor till vin
1   Vårvindar friska
2   Så lunka vi
3   Vila vid denna källa
4   Här är gudagott att vara
5   Kristallen den fina
6   Glad såsom fågeln
7   Franz Michael Franzéns dryckesvisa
8   Madrigal
9   Längtan till landet
10   Solen glimmar
11   Nu grönskar det
12   Bort alls vad oro gör
13   Käraste bröder
14   Sveriges flagga
15   Studentsången
16   Feta fransyskor
17   En månskensnatt på slottsbacken
18   Glimmande nymf
E   Visor till punsch
1   Punschen kommer (kall)
2   Punschen kommer (varm)
3   Punschschottis
4   Vad ger dig din sisu
5   Jag gillar punschen
6   FESTU's punschvisa
7   Vi vill ha punsch
8   Varför är där ingen is till punschen
9   Simmigt guld
10   Gul lyser solen
11   Punschen är
Sist   Sista punschvisan
F   Visor till övers
1   Kiss i sängen
2   Lingonben
3   Maskvisa
4   Bär ner mig till sjön
5   Kovisa
6   Älska dig själv
7   Härjavisan
8   Hämta kaffe
9   Handikappvisan
10   SL
11   Jag är det fulaste som finns

Sammanställd av Sven Trebard Gothefors

www.wiz.se