Alfabetiskt innehåll Trebards Sångbok
2/2
Med lingonröda näsor B6
Mera järn C15
Mera Skåne C27
Minnet C Helan
Månen C39
Månvisa C3
Måsen C32
Nu grönskar det D11
Nuskaviklämmasepten C Septen
När helan man tagit C Halvan
När jag är fuller C48
När nubben kom till jorden C42
När vi kom hem från fjärden B13
O gamla klang och jubeltid A4
Oh besinna C Femton
Om vi inga texter kunna B9
Planksaft C Kvarten
Punschen kommer (kall) E1
Punschen kommer (varm) E2
Punschen är E11
Punschschottis E3
Rackaren C23
Raj-Raj C8
Resignation C25
Räven C11
Se hur hela källarn går i vågor C12
Simmigt guld E9
Sista punschvisan E Sist
SL F10
Solen den går upp och ner C43
Solen glimmar D10
Stora glas och stora nubbar C46
Studentsången D15
Supa glatt B12
Supen C37
Supens flykt C2
Sveriges flagga D14
Så lunka vi D2
Sädesfälten C14
Temperaturen B8
Till supen så tager man sill C33
Tjugotre C44
Toj hemtegubbar C29
Tänk om C19
Uti min mage C41
Vad ger dig din sisu E4
Var redo! C31
Varför är där ingen is till punschen E8
Vem kan hugga C Femton
Vem sade ordet "skål"? C16
Vem är det? B4
Venngarn C36
Vi fuktar strupen B15
Vi går över ån C21
Vi vill ha punsch E7
Vikingen C51
Vila vid denna källa D3
Vodka, vodka C22
Vårvindar friska D1
Världsbilden C Kvarten
Why was he born B10
Älska dig själv F6
Än en gång däran B3

Sammanställd av Sven Trebard Gothefors

www.wiz.se